24 Maja 2019
KADRY • PŁACE • OBSŁUGA KADROWA FIRM • ADMINISTRACJA KADR I PŁAC • PROWADZENIE KADR • ZEWNĘTRZNY DZIAŁ KADR • KOREKTY ZUS • KARTY STANOWISK • OPISY STANOWISK • ZAKRESY CZYNNOŚCI • REGULAMINY
Kadry


05-120 Legionowo
ul. Krasińskiego 75/68

dafdor@op.pl

(22)7740091
608 484 123
606 930 851

Kadry i płace Kadrowe doradztwo Outsourcing płace i kadry Administracja płace i kadry Obsługa zatrudnienia niepełnosprawnych Zatrudnienie w ZPCHr Listy płac Deklaracje ZUS Naliczanie wynagrodzeń

DAF Doradztwo-Usługi Andrzej Florczyński


W ramach obsługi kadr, oferujemy:
  KADRY
 • prowadzenie i aktualizację akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • ewidencjonowanie nieobecności,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
 • sporządzanie kart stanowiskowych,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi.
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umów zleceń, umów o dzieło, autorskich umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów agencyjnych) w tym przygotowywanie projektów tych umów.

W ramach obsługi płac, oferujemy:
  PŁACE
 • sporządzanie list płac z umów o pracę na podstawie systemów wynagrodzeń funkcjonujących u pracodawcy,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • tworzenie pełnej dokumentacji i deklaracji związanej z wynagrodzeniami i dostarczenie jej właściwym organom (US, ZUS)
 • przygotowanie przelewów i dokumentacji do wypłat wynagrodzeń
 • przygotowanie dokumentacji wynagrodzeń do księgowania,
 • sporządzanie okresowej sprawozdawczości,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi.
 
© DAF Doradztwo-Usługi 2005 | Serwery www